FLAT OUT PYRAMIDS

Spolupracujte na tvorbě něčeho velkého

Flat out Pyramids logo male
Cas trvani aktivity ikona

1 – 2 hodiny

Venkovni nebo vnitrni aktivita ikona

Vnitřní a venkovní

Procvicovane schopnosti aktivity ikona

Kreativní, spolupracující

Sipka dolu ikona

Minimum: 20 osob

Sipka nahoru ikona

Maximum: neomezeno

Ve starém Egyptě byla pyramida více než jen budova, byl to symbol schopnosti člověka překonat nepřízeň přírody a vybudovat opulentní stavbu, která odolá zubu času. Kromě samotné stavby musí týmy řešit různé problémy, navazovat kontakty na všech úrovních a umět se kreativně vyjádřit.
Tento oblíbený teambuildingový program začíná „zaměřením na sebe“, protože účastníci pracují na svojí vlastní části skládanky a musí řídit svoje zdroje, kontrolují kvalitu a včasnost přípravy základních stavebních kamenů.
Potom následuje „zaměření na tým“, kde se jednotlivci musí spojit dohromady a společně postoupit o krok dále – vytvořit stavební bloky. Nakonec přijde „zaměření na skupinu“, kde je společným cílem spojit všechny prvky do soudržné pyramidy. Základem finální stavby je ústřední poselství vaší společnosti. Pyramida je trvalou připomínkou toho, jakou moc má práce na dosažení společného cíle.