SPOLUPRACUJÍCÍ HRY

SOUPEŘIVÉ HRY

KREATIVNÍ HRY

VENKOVNÍ HRY

VÁNOČNÍ TEAMBUILDING

ONLINE TEAMBUILDING

HYBRIDNÍT EAMBUILDING

SOUPEŘIVÉ TEAMBUILDINGOVÉ HRY

Soupeřivými teambuildingovými hrami podporujeme zdravé soutěžení pro dosažení stanoveného cíle. Účastníky tím motivujeme k sebezlepšování, efektivnímu plánování, rozhodování pod tlakem, ale i kritickému myšlení a sdílení nejlepších zkušeností na cestě k úspěchu. V soupeřivém teambuildingu se lidé učí vyhrávat, ale i prohrávat, aby příště poučeni z chyb mohli vyhrát. Jde o soutěže v různých schématech soustředěné na dané faktory rozvoje.  

Galerie soupeřivých teambuildingových her Catalyst