SPOLUPRACUJÍCÍ HRY

SOUPEŘIVÉ HRY

KREATIVNÍ HRY

VENKOVNÍ HRY

NEJLEPŠÍ TEAMBUILDINGY

ONLINE TEAMBUILDING

HYBRIDNÍT EAMBUILDING

VÁNOČNÍ TEAMBUILDING

SOUPEŘIVÉ TEAMBUILDINGOVÉ HRY

Soupeřivými teambuildingovými hrami podporujeme zdravé soutěžení pro dosažení stanoveného cíle. Účastníky tím motivujeme k sebezlepšování, efektivnímu plánování, rozhodování pod tlakem, ale i kritickému myšlení a sdílení nejlepších zkušeností na cestě k úspěchu. V soupeřivém teambuildingu se lidé učí vyhrávat, ale i prohrávat, aby příště poučeni z chyb mohli vyhrát. Jde o soutěže v různých schématech soustředěné na dané faktory rozvoje.  

Galerie soupeřivých teambuildingových her Catalyst