Project Description

THINK ART

Kreativní a spolupracující teambuildingová hra

Účastníci se baví při kreativní teambuildingové hře Think Art od Catalyst Účastníci kreativní teambuildingové hry Think Art od Catalyst Účastníci se baví při kreativní teambuildingové hře Think Art od Catalyst
Cas trvani aktivity ikona

1,5 – 2 hodiny

Vnitrni aktivita ikona

Uvnitř i venku

Procvicovane schopnosti aktivity ikona

Kreativní, spolupracující

Sipka dolu ikona

Minimum: 4 osoby

Sipka nahoru ikona

Maximum: 200 osob

Týmy tvoří a malují na trojrozměrné objekty, které jsou pro ně připraveny tak, aby tematicky souvisely s duchem a cílem team-buildingu. Nejprve sestaví koncept celého díla dle požadovaného námětu se zacílením na potenciálního zákazníka, kreslí nákres a poté malují své 3D umělecké dílo. Po dokončení mohou účastníci diskutovat nad výsledky své práce a dát i zpětnou vazbu ostatním týmům.

Aby byly týmy úspěšné, musí si jednotlivci vzájemně naslouchat, respektovat odlišné názory a dosáhnout společného konsensu v omezeném časovém rámci.