THINK ART

Tvůrčí spolupráce napříč týmy ve 3D světě

Cas trvani aktivity ikona

1,5 – 2 hodiny

Vnitrni aktivita ikona

Uvnitř i venku

Procvicovane schopnosti aktivity ikona

Kreativní, spolupracující

Sipka dolu ikona

Minimum: 4 osoby

Sipka nahoru ikona

Maximum: 200 osob

Týmy tvoří a malují na trojrozměrné objekty, které jsou pro ně připraveny tak, aby tematicky souvisely s duchem a cílem team-buildingu. Nejprve sestaví koncept celého díla dle požadovaného námětu se zacílením na potenciálního zákazníka, kreslí nákres a poté malují své 3D umělecké dílo. Po dokončení mohou účastníci diskutovat nad výsledky své práce a dát i zpětnou vazbu ostatním týmům.

Aby byly týmy úspěšné, musí si jednotlivci vzájemně naslouchat, respektovat odlišné názory a dosáhnout společného konsensu v omezeném časovém rámci.