DOBA „ONLINE“

Era Online Teambuildingu

Většina z nás doufala, věřila nebo si přála, aby doba corona viru pominula co nejdříve. Třeba, že po létě již přijde příjemný podzim bez nutných restrikcí a omezení jak v osobním, tak i pracovním životě.  

S novou sadou omezení platnou od 1.9. se více než kdy jindy musíme adaptovat na prosazující se “dobu onlinovouS heslem nikdy nepromeškej dobrou krizi se někteří adaptovali lépe, někteří hůře a někdo stále válčí, aby přizpůsobil (nejen) chod svých týmů v těchto nových podmínkách. V čem tato specifická doba spočívá? Jednoduše v práci na dálku s nejrůznějšími online nástroji. Jak jsme již mnohokrát zmiňovali i v našich newsletterech, tyto systémové změny nastavení přináší mnohé výhody, ale také několik výzev (nevýhod). 

Díky dnešní době jsme mohli přehodnotit pohled na náš pracovní režim. Nutnost omezit sociální kontakt přinesla nejednu výhodu, která by bez koronaviru nikdy nevzniknula vůbec nebo až za mnohem delší dobu. Jednou z takových výhod je například ušetřený čas při dojíždění, který má i pozitivní vliv na naše zdraví. Pro firmy je zde možnost snížení nákladů na kanceláře, kdy se často opouští například i polovina prostorů nutných k provozu, ale i přitom efektivita zaměstnanců zůstává na podobné úrovni. Máme více času na rodinuse kterou se potkáváme nejen večer po práci, ale i přes den, kdy se děti vrátí ze školy, a můžeme společně trávit oběd a odpoledne jít třeba na procházku. Toto jsou faktory, které mnoho firem přesvědčí o tom, že není nutné povolávat své zaměstnance zpět do kanceláří. Například společnost vlastnící Google – Alphabet rovnou zavřou některé své kanceláře na další rok a zaměstnanci budou pracovat pouze z domova. Mnoho dalších firem se připojilo anebo přešlo na rotační systém, kdy jsou v kancelářích vždy jen části týmů. 

Co ale nevýhody? Těch je bohužel také dost a záleží na každém zaměstnavateli, jak je dokáže eliminovat, aby jeho zaměstnanci měli stejnou výkonnost a nasazení jako v kanceláři. Co tedy může brzdit týmy v práci na dálku? Komunikační bariéra je tím prvním a evidentním, na co každý narazí. Doma nepotkáte kolegu z jiného oddělení jen tak u kávy v kuchyňce nebo na chodbě. Musíte vzít telefon nebo počítač a zavolat nebo dokonce si domluvit termín kdy s ním můžete mluvit. Dalším velice náročným omezením je absence fyzického kontaktu. Mnoho výzkumů potvrdilo, že při komunikaci se běžně účastníci diskuse „naladí“ na toho, s kým se zrovna baví. Toto naladění probíhá na základě řeči těla, gest nebo intonace hlasu. Všechny tyto aspekty se ale bohužel při telefonických hovorech nebo video konferencích nepřenášejí, a tak je velice náročné a vysilující mít více jednání v tomto směru za sebou. 

Grafika budování týmů online

Navzdory zmíněného se my v Catalystu díváme na na další vývoj optimisticky i díky tomu, jak úspěšně a překotně celá společnost čelící viru překotně vyvíjí, vymýšlí, inovuje a zkoumá i ty nejmenší příležitostiJistě snámi ale budete souhlasit, že absence sociálních interakcí může vést k mnoha problémům uvnitř firem. 

Naštěstí i v online době máme alternativy, jak pocitům osamělosti, vyhoření nebo úpadku morálky předejít. Domluvte se s kolegy na pravidelné kávě u počítače, kde budete řešit nepracovní záležitosti a jednou týdně si promluvte o čemkoliv. Pro práci na home office si vybudujte čisté pracovní místo a nerotujte po celém bytě, kdy jednou budete na emaily odpovídat z gauče a podruhé se připojíte na konferenci ze sprchy. Stejně tak je výhodné vypracovat si seznam důležitých úkolů, které si po splnění budete odškrtávat. Věříme, že se Vám zlepší organizace vlastní práce a pomůže v pocitu z práce ale i Vaší výkonnosti. 

Další takovou alternativou jsou i naše online teambuildingy, které neustále vyvíjíme a díky mnoha úspěšným akcím i sledujeme jejich přínos. Jednou s klienty pracujeme na progresivnější digitalizaci v týmu, podruhé jim pomáháme ozvláštnit pravidelné konferenční hovory odlehčením a zábavou nebo podpoříme inovativní myšlení i takto na dálku.  

Nástroje a cíle se mění, my ovšem stále pomáháme týmům i během online doby.

Už se nemůžeme dočkat, co dalšího přinesou nadcházející měsíce!