TEAMBUILDING PŘI COVID

Teambuilding v dobe pandemie Covid-19

I když team building je často vnímán jako ztráta času a často i peněz. Nesmíme zapomenout, že dle mnoha výzkumů mají team buildingy měřitelné přínosy. Týmy, které prochází team buildingy pravidelně jsou efektivnější a lépe sehrané. Obzvláště v dnešní době odloučení a home officů by měly být na pořadu dne více než kdy jindy. 

Pro každou firmu jsou vždy cíle team buildingu specifické. Spojuje je ale většinou důvod dlouhé odloučenosti a častokrát i několikaměsíční chybějící kontakt se svými kolegy, manažery a šéfy z důvodu karantén, uzavřených kanceláří nebo rotačního obsazení kanceláří. Tyto odloučení mohou mít následky začínající sníženou komunikací a spoluprací v týmu přes demotivaci a odklonění od cílů týmu až po sníženou pracovní výkonnost jednotlivců nebo celého týmu. 

Jak tedy udělat nějaký team building? Teď, během koronavirové krize? 

Outdoor Teambuilding Catalyst safely organized during Covid-19 pandemic in Prague

Nejdříve se tedy podíváme na legislativní stránku, která se s příchodem corona viru začala více zaobírat i společenskými akcemi při kterých může dojít k přenosu viruŠkoda, že se nezaobírá více i podporou firem podnikající v tomto průmyslu, to ale necháme na jindy JPřeskočím pravidla pro velké akce nad 500 osob a soustředíme se na pravidla pro malé skupinky. Z toho vyplývá že venkovní akce může mít maximálně 50 osob a vnitřní 10 osob bez nutnosti specifického zasedacího pořádku. Jakákoliv akce nad toto množství musí mít přidělené sezení pro každého účastníka skupiny s rozestupem 2m mezi sebou, pokud nejsou členové rodiny.  Samozřejmostí jsou roušky ve vnitřních prostorách pro všechny účastníky.

Z výše uvedeného vyplývá že vnitřní akce jsou v podstatě možné, ale pro teambuildingy v podstatě nevyužitelné, jelikož by lidé mezi sebou nemohli spolupracovat a měli by se zdržovat na svém místě. Venkovní akce s 50 osobami už jsou reálnější a je možné realizovat tak jsme si nedávno několikrát ověřili za použití přísnějších pravidel a zajištění ochrany navíc. Takovými ochrannými detaily jsou například chirurgické rukavice pro účastníky u práce s různými materiály při stavění, označení nástrojů každého účastníka a samozřejmě dezinfekční stojany. My jsme šli ale dále a upravili jsme i logiku některých her, tak aby byly bezpečnější a například přenos informací mezi týmy, který je nevíce rizikový, byl co nejvíce upraven s vyspecifikován přímo v herních materiálech. 

Co když ale máte více jak 50 osob a nechcete s nimi nacvičovat spartakiádu ze židle s 2metrovými rozestupy? Potom na řadu přichází online a hybridní team buildingy, které jsou nyní jedinou variantou pro větší skupiny nebo týmy s nováčkyNemohou 100% nahradit sociální kontakt a interakci mezi lidmi vedle sebe, pomohou ale překlenout toto období pomocí virtuální interakce a novými podněty mezi účastníky na dálku, kteří si tak osvojí nové dovednosti při komunikaci a spolupráci s kolegy skrze virtuální prostředí. Tyto aktivity také obnoví jejich zapojení v týmu a pomohou porozumění v této situaci.

Přejeme Vám pevné zdraví, otevřenou mysl a hlavně dobrou náladu!

Teambuilding by Catalyst in the era of Covid