Magie aktivity ANIMATE

Animate ukázka č.1, výroba klientů - panáčci, auta, ideas

Představte si, že magie aktivity Animate není jen v konečném výsledku, ale i v procesu tvorby. Věděli jste, že animovaný film má své kořeny v devatenáctém století, kdy bylo objeveno zařízení zvané stroboskop. Tento přístroj – v podstatě velký buben s malbami na svém obvodu – ožíval rychlým otáčením. Díky setrvačnosti lidského zraku, která obrazy udrží na zlomek sekundy, vznikla fascinující iluze pohybu.

V minulém vydání našeho bulletinu jsme se rozpovídali o naší oblíbené vánoční činnosti – Animate. Dnes bychom rádi toto téma dále rozvinuli, neboť jsme ještě nezmiňovali všechny výhody, které tato aktivita nabízí.

Připomeňme si, že Animate klade za úkol týmům vytvořit animovanou sekvenci filmu nebo příběhu s využitím různých dekorativních materiálů. Díky speciálnímu softwaru se jednotlivé snímky spojí do plynulé animace. Klienti často využívají výsledný film pro marketingové účely, protože téma animace může být velmi variabilní.

Tato činnost má výrazný vnitrofiremní přínos. Aby tým dosáhl úspěšného výsledku, je třeba, aby spolupracoval přesně jako filmový štáb, s jasně definovanými rolemi – režisér, scénárista, kameraman atd. Podobně jako děti, které se plně zapojí do hry, když jim svěříte určitou roli, i dospělí se vžijí do svých úkolů s větším nasazením a pocitem zodpovědnosti.

Rozdělení rolí také vyžaduje komunikační dovednosti. Aby byl film poutavý a jednotlivé sekvence na sebe plynule navazovaly, je nutná úzká spolupráce napříč různými odděleními. To nám umožňuje lépe pochopit kompetence klientů, jejich schopnost reagovat na nečekané situace a efektivně komunikovat potřeby svého týmu.

Závěrem, tato aktivita nám poskytuje obzvláště podrobný feedback na komunikační dovednosti a již jsme mnoha firmám pomohli odhalit a vylepšit dynamiku jejich týmové práce. Někteří klienti dokonce po naší spolupráci zahájili změny ve svých týmech.

Děkujeme, že jste si přečetli náš newsletter, a těšíme se na další spolupráci, při které budeme společně oživovat příběhy.

S pozdravem a přáním inspirativního dne,

MB